نمایش دادن همه 3 نتیجه

ترمینال سرامیکی دو خانه زمرد

5,100 تومان38,760 تومان
سازنده/واردکننده

مدل

چینی دوخانه

کشور سازنده

ایران

استاندارد

دارای نشان استاندارد ملی ایران

جریان نامی (آمپر)

16(بزرگ), 16(کوچک), 6, 25, 50

رنگ بدنه

سفید

جنس بدنه

سرامیک

جنس مغزی

برنج آبکاری

تعداد واحد

25A (240), 50A (80), 6A (1000), بزرگ 16A(512), کوچک 16A(600)

ترمینال سرامیکی سه خانه زمرد

7,344 تومان16,320 تومان
سازنده/واردکننده

مدل

چینی سه خانه

کشور سازنده

ایران

استاندارد

دارای نشان استاندارد ملی ایران

جریان نامی (آمپر)

16(بزرگ), 16(کوچک), 6, 25

رنگ بدنه

سفید

جنس بدنه

سرامیک

جنس مغزی

برنج آبکاری

تعداد واحد

25A (240), 6A (500), بزرگ 16A(320), کوچک 16A(420)

ترمینال سرامیکی یک خانه زمرد

3,060 تومان6,732 تومان
سازنده/واردکننده

مدل

چینی یک خانه

کشور سازنده

ایران

استاندارد

دارای نشان استاندارد ملی ایران

جریان نامی (آمپر)

6, 16, 25

رنگ بدنه

سفید

جنس بدنه

سرامیک

جنس مغزی

برنج آبکاری

تعداد واحد

16A (عدد 1200), 25A (عدد 550), 6A (عدد 2000)