ثبت نام به عنوان فروشنده

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

نام*
کلیه اطلاع رسانی ها و رمزعبور به این آدرس ارسال می شود!!
این نام به عنوان نام کاربری و اسم انگلیسی شما در کالای برق استفاده خواهد شد.
حوزه فعالیت*

آدرس*
حتما شماره حساب مطابق با بقیه اطلاعات فردی باشد.
فایل ها را به اینجا بکشید یا
انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, حداکثر اندازه فایل: ۳۰ MB, حداکثر تعداد فایل: ۳.
    این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .