ثبت نام به عنوان فروشنده

  • کلیه اطلاع رسانی ها و رمزعبور به این آدرس ارسال می شود!!
  • این نام به عنوان نام کاربری و اسم انگلیسی شما در کالای برق استفاده خواهد شد.
  • حتما شماره حساب مطابق با بقیه اطلاعات فردی باشد.
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 30 MB, Max. files: 3.
    • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .