نمایش 13–24 از 52 نتیجه

شاخه مدل سپیدار برند شب تاب

وزن نامعلوم
ابعاد نامعلوم
سازنده/واردکننده

مدل

Shabtab Sepidar Arm

کشور سازنده

ایران

استاندارد

محل استفاده

باغ و ویلا, حیاط, فضاهای باز, فضای سبز

رنگ بدنه

برنز, سفید, مسی, مشکی

جنس بدنه

آلومینیوم

کدکالا

SH100022710, SH100092710

شاخه مدل آرین برند شب تاب

سازنده/واردکننده

مدل

Shabtab Ariyan Arm

کشور سازنده

ایران

استاندارد

محل استفاده

باغ و ویلا, حیاط, فضاهای باز, فضای سبز

رنگ بدنه

برنز, سفید, مسی, مشکی

جنس بدنه

آلومینیوم

کدکالا

SH100021710, SH100091710

شاخه مدل رسپینا برند شب تاب

وزن نامعلوم
ابعاد نامعلوم
سازنده/واردکننده

مدل

Shabtab Respina Arm

کشور سازنده

ایران

استاندارد

محل استفاده

باغ و ویلا, حیاط, فضاهای باز, فضای سبز

رنگ بدنه

برنز, سفید, مسی, مشکی

جنس بدنه

آلومینیوم

کدکالا

SH100020910, SH100090910

شاخه مدل فلورانس برند شب تاب

وزن نامعلوم
ابعاد نامعلوم
سازنده/واردکننده

مدل

Shabtab Florance Arm

کشور سازنده

ایران

استاندارد

محل استفاده

باغ و ویلا, حیاط, فضاهای باز, فضای سبز

رنگ بدنه

برنز, سفید, مسی, مشکی

جنس بدنه

آلومینیوم

کدکالا

SH100020810, SH100090810

شاخه مدل رز برند شب تاب

وزن نامعلوم
ابعاد نامعلوم
سازنده/واردکننده

مدل

Shabtab Rose Arm

کشور سازنده

ایران

استاندارد

محل استفاده

باغ و ویلا, حیاط, فضاهای باز, فضای سبز

رنگ بدنه

برنز, سفید, مسی, مشکی

جنس بدنه

آلومینیوم دایکست شده

کدکالا

SH100091310, SH100021310

چراغ مدل برنارد برند شب تاب

وزن نامعلوم
ابعاد نامعلوم
سازنده/واردکننده

مدل

BERNARD

کشور سازنده

ایران

استاندارد

محل استفاده

باغ و ویلا, حیاط, فضاهای باز, فضای سبز

منبع نور

E27

درجه حفاظت (IPxx)

44

محدوده کار (ولت)

220 تا 240 ولت

رنگ بدنه

برنز, مشکی

جنس بدنه

آلومینیوم

کدکالا

SH109091010, SH109092710, SH109091710, SH109021010, SH109022710, SH109022710, SH109021710, SH191820010, SH109092810, SH109002020, SH109001010, SH109022810, SH109004010

توان (وات)

30

چراغ مدل روژان برند شب تاب

وزن نامعلوم
ابعاد نامعلوم
سازنده/واردکننده

مدل

Shabtab Rozhan Light

کشور سازنده

ایران

استاندارد

محل استفاده

باغ و ویلا, حیاط, فضاهای باز, فضای سبز

منبع نور

E27

درجه حفاظت (IPxx)

44

محدوده کار (ولت)

220 تا 240 ولت

رنگ بدنه

برنز, سفید, مسی, مشکی

جنس بدنه

آلومینیوم

کدکالا

SH108991010, SH108991710, SH108992710, SH108921010, SH108921710, SH108922710, SH191820010, SH191221010, SH108901010, SH191119010, SH108902020, SH108904010

توان (وات)

30

چراغ مدل انگلیسی برند شب تاب

وزن نامعلوم
ابعاد نامعلوم
سازنده/واردکننده

مدل

Shabtab English Light

کشور سازنده

ایران

استاندارد

محل استفاده

باغ و ویلا, حیاط, فضاهای باز, فضای سبز

منبع نور

E27

درجه حفاظت (IPxx)

44

محدوده کار (ولت)

220 تا 240 ولت

رنگ بدنه

برنز, سفید, مسی, مشکی

جنس بدنه

آلومینیوم

کدکالا

SH107491010, SH107492710, SH107491310, SH107421010, SH107422710, SH107421310, SH191820010, SH191720010, SH107404010, SH107402020, SH107491020, SH192120010, SH107401010

توان (وات)

30

چراغ مدل اسپانیایی برند شب تاب

وزن نامعلوم
ابعاد نامعلوم
سازنده/واردکننده

مدل

Shabtab Spanish Light

کشور سازنده

ایران

استاندارد

محل استفاده

باغ و ویلا, حیاط, فضاهای باز, فضای سبز

منبع نور

E27

درجه حفاظت (IPxx)

44

محدوده کار (ولت)

220 تا 240 ولت

رنگ بدنه

برنز, سفید, مسی, مشکی

جنس بدنه

آلومینیوم

کدکالا

SH108092810, SH108091010, SH108091310, SH108022810, SH108021010, SH108021310, SH191820010, SH192120010, SH108004010, SH108002020, SH108091220, SH108001010, SH108011220, SH108021220, SH191320010, SH191720010

توان (وات)

30

چراغ مدل توپی برند شب تاب

وزن نامعلوم
ابعاد نامعلوم
سازنده/واردکننده

مدل

TOPI

کشور سازنده

ایران

استاندارد

محل استفاده

باغ و ویلا, حیاط, فضاهای باز, فضای سبز

منبع نور

E27

درجه حفاظت (IPxx)

55

محدوده کار (ولت)

220 تا 240 ولت

رنگ بدنه

برنز, سفید, مسی, مشکی

جنس بدنه

آلومینیوم دایکست شده

کدکالا

SH105390110, SH105390210, SH105301010, SH191908000, SH105320110, SH192120010, SH105320210, SH191320010, SH105302020, SH105303010, SH105390010

توان (وات)

20

چراغ مدل مروارید برند شب تاب

وزن نامعلوم
ابعاد نامعلوم
سازنده/واردکننده

مدل

MORVARID

کشور سازنده

ایران

استاندارد

محل استفاده

باغ و ویلا, حیاط, فضاهای باز, فضای سبز

منبع نور

E27

درجه حفاظت (IPxx)

55

محدوده کار (ولت)

220 تا 240 ولت

رنگ بدنه

برنز, سفید, مسی, مشکی

جنس بدنه

آلومینیوم دایکست شده

کدکالا

SH105290110, SH105291310, SH105290210, SH105220110, SH105221310, SH105220210, SH105202020, SH105203010, SH105201010, SH192120010, SH191720010, SH191908000

توان (وات)

20

چراغ مدل دیاموند برند شب تاب

وزن نامعلوم
ابعاد نامعلوم
سازنده/واردکننده

مدل

DIAMOND

کشور سازنده

ایران

استاندارد

محل استفاده

باغ و ویلا, حیاط, فضاهای باز, فضای سبز

منبع نور

E27

درجه حفاظت (IPxx)

55

محدوده کار (ولت)

220 تا 240 ولت

رنگ بدنه

برنز, سفید, مسی, مشکی

جنس بدنه

آلومینیوم دایکست شده

کدکالا

SH105191310, SH105190210, SH105131311, SH105121310, SH105120210, SH105190110, SH105103010, SH105101010, SH105120110, SH105102020, SH191320010, SH192120010, SH191620010, SH191908000

توان (وات)

20