نمایش 1–12 از 14 نتیجه

نمایش 2

کلید خودکار مینیاتوری B32A یک پل پارس شعاع

کشور سازنده

ایران

برند

جریان نامی

B32A

قدرت اتصال کوتاه اسمی

6KA

تعداد در کارتن (برای خرید انبوه)

120

کلید خودکار مینیاتوری B25A یک پل پارس شعاع

46,600 تومان
کشور سازنده

ایران

برند

جریان نامی

B25A

قدرت اتصال کوتاه اسمی

6KA

تعداد در کارتن (برای خرید انبوه)

120

کلید خودکار مینیاتوری B16A یک پل پارس شعاع

45,600 تومان
کشور سازنده

ایران

برند

جریان نامی

B16A

قدرت اتصال کوتاه اسمی

6KA

تعداد در کارتن (برای خرید انبوه)

120

کلید خودکار مینیاتوری B10A یک پل پارس شعاع

45,600 تومان
کشور سازنده

ایران

برند

جریان نامی

B10A

قدرت اتصال کوتاه اسمی

6KA

تعداد در کارتن (برای خرید انبوه)

120

کلید خودکار مینیاتوری B6A یک پل پارس شعاع

کشور سازنده

ایران

برند

جریان نامی

B6A

قدرت اتصال کوتاه اسمی

6KA

تعداد در کارتن (برای خرید انبوه)

120

کلید خودکار مینیاتوری C63A یک پل پارس شعاع

کشور سازنده

ایران

برند

جریان نامی

C63A

قدرت اتصال کوتاه اسمی

6KA

تعداد در کارتن (برای خرید انبوه)

120

کلید خودکار مینیاتوری C50A یک پل پارس شعاع

کشور سازنده

ایران

برند

جریان نامی

C50A

قدرت اتصال کوتاه اسمی

6KA

تعداد در کارتن (برای خرید انبوه)

120

کلید خودکار مینیاتوری C40A یک پل پارس شعاع

49,400 تومان
کشور سازنده

ایران

برند

جریان نامی

C40A

قدرت اتصال کوتاه اسمی

6KA

تعداد در کارتن (برای خرید انبوه)

120

کلید خودکار مینیاتوری C32A یک پل پارس شعاع

49,400 تومان
کشور سازنده

ایران

برند

جریان نامی

C32A

قدرت اتصال کوتاه اسمی

6KA

تعداد در کارتن (برای خرید انبوه)

120

کلید خودکار مینیاتوری C25A یک پل پارس شعاع

46,600 تومان
کشور سازنده

ایران

برند

جریان نامی

C25A

قدرت اتصال کوتاه اسمی

6KA

تعداد در کارتن (برای خرید انبوه)

120

کلید خودکار مینیاتوری C20A یک پل پارس شعاع

46,600 تومان
کشور سازنده

ایران

برند

جریان نامی

C20A

قدرت اتصال کوتاه اسمی

6KA

تعداد در کارتن (برای خرید انبوه)

120

کلید خودکار مینیاتوری C16A یک پل پارس شعاع

45,600 تومان
کشور سازنده

ایران

برند

جریان نامی

C16A

قدرت اتصال کوتاه اسمی

6KA

تعداد در کارتن (برای خرید انبوه)

120