نمایش 1–12 از 14 نتیجه

کلید خودکار مینیاتوری B32A یک پل پارس شعاع توس

وزن 80 g
کشور سازنده

ایران

برند

جریان نامی

B32A

قدرت اتصال کوتاه اسمی

6KA

تعداد در کارتن (برای خرید انبوه)

120

کلید خودکار مینیاتوری B25A یک پل پارس شعاع توس

44,270 تومان
وزن 80 g
کشور سازنده

ایران

برند

جریان نامی

B25A

قدرت اتصال کوتاه اسمی

6KA

تعداد در کارتن (برای خرید انبوه)

120

کلید خودکار مینیاتوری B16A یک پل پارس شعاع توس

43,320 تومان
وزن 80 g
کشور سازنده

ایران

برند

جریان نامی

B16A

قدرت اتصال کوتاه اسمی

6KA

تعداد در کارتن (برای خرید انبوه)

120

کلید خودکار مینیاتوری B10A یک پل پارس شعاع توس

43,320 تومان
وزن 80 g
کشور سازنده

ایران

برند

جریان نامی

B10A

قدرت اتصال کوتاه اسمی

6KA

تعداد در کارتن (برای خرید انبوه)

120

کلید خودکار مینیاتوری B6A یک پل پارس شعاع توس

وزن 80 g
کشور سازنده

ایران

برند

جریان نامی

B6A

قدرت اتصال کوتاه اسمی

6KA

تعداد در کارتن (برای خرید انبوه)

120

کلید خودکار مینیاتوری C63A یک پل پارس شعاع توس

وزن 80 g
کشور سازنده

ایران

برند

جریان نامی

C63A

قدرت اتصال کوتاه اسمی

6KA

تعداد در کارتن (برای خرید انبوه)

120

کلید خودکار مینیاتوری C50A یک پل پارس شعاع توس

وزن 80 g
کشور سازنده

ایران

برند

جریان نامی

C50A

قدرت اتصال کوتاه اسمی

6KA

تعداد در کارتن (برای خرید انبوه)

120

کلید خودکار مینیاتوری C40A یک پل پارس شعاع توس

46,930 تومان
وزن 80 g
کشور سازنده

ایران

برند

جریان نامی

C40A

قدرت اتصال کوتاه اسمی

6KA

تعداد در کارتن (برای خرید انبوه)

120

کلید خودکار مینیاتوری C32A یک پل پارس شعاع توس

46,930 تومان
وزن 80 g
کشور سازنده

ایران

برند

جریان نامی

C32A

قدرت اتصال کوتاه اسمی

6KA

تعداد در کارتن (برای خرید انبوه)

120

کلید خودکار مینیاتوری C25A یک پل پارس شعاع توس

44,270 تومان
وزن 80 g
کشور سازنده

ایران

برند

جریان نامی

C25A

قدرت اتصال کوتاه اسمی

6KA

تعداد در کارتن (برای خرید انبوه)

120

کلید خودکار مینیاتوری C20A یک پل پارس شعاع توس

44,270 تومان
وزن 80 g
کشور سازنده

ایران

برند

جریان نامی

C20A

قدرت اتصال کوتاه اسمی

6KA

تعداد در کارتن (برای خرید انبوه)

120

کلید خودکار مینیاتوری C16A یک پل پارس شعاع توس

43,320 تومان
وزن 80 g
کشور سازنده

ایران

برند

جریان نامی

C16A

قدرت اتصال کوتاه اسمی

6KA

تعداد در کارتن (برای خرید انبوه)

120