نمایش 1–12 از 100 نتیجه

هواکش ایلکا VIK-45T4S هفت پر فلزی دمنده

1,215,000 تومان
وزن 10000 g
ابعاد 575 × 495 × 575 mm
برند

کشور سازنده

ایران

مدل

VIK-45T4S -16

سطح مصرف انرژی

+A

مدت ضمانت

18 ماه

توان (وات)

310

قطر پروانه (میلی متر)

450

دور موتور (RPM)

1340

شدت صدا (dB)

69

حجم هوادهی (m3/h)

5300

درجه حفاظت (IPxx)

54

جریان نامی (آمپر)

1/50

جنس بدنه

آهن

هواکش ایلکا VIK-50T6Sهفت پر فلزی دمنده

1,237,000 تومان
وزن 11000 g
ابعاد 600 × 510 × 600 mm
برند

کشور سازنده

ایران

مدل

VIK-50T6S-15

سطح مصرف انرژی

+A

مدت ضمانت

18 ماه

توان (وات)

120

قطر پروانه (میلی متر)

500

دور موتور (RPM)

920

شدت صدا (dB)

62

حجم هوادهی (m3/h)

4100

درجه حفاظت (IPxx)

54

جریان نامی (آمپر)

0/55

جنس بدنه

آهن

هواکش VIT-45T4Tهفت پر دندانه اره ای دمنده

1,215,000 تومان
وزن 10500 g
برند

کشور سازنده

ایران

مدل

VIT-45T4T-5

سطح مصرف انرژی

+A

مدت ضمانت

18 ماه

توان (وات)

310

قطر پروانه (میلی متر)

450

دور موتور (RPM)

1400

شدت صدا (dB)

61

حجم هوادهی (m3/h)

6000

جریان نامی (آمپر)

0/65

درجه حفاظت (IPxx)

54

جنس بدنه

پروانه و تنه آهنی

محدوده کار (ولت)

380

هواکش VIT-45T6S هفت پر دندانه اره ای دمنده

1,215,000 تومان
وزن 10500 g
برند

کشور سازنده

ایران

مدل

VIT-45T6S-4

سطح مصرف انرژی

+A

مدت ضمانت

18 ماه

توان (وات)

170

قطر پروانه (میلی متر)

450

دور موتور (RPM)

900

شدت صدا (dB)

50

حجم هوادهی (m3/h)

4200

جریان نامی (آمپر)

0/80

درجه حفاظت (IPxx)

54

جنس بدنه

پروانه و تنه آهنی

محدوده کار (ولت)

220

هواکش vIT-45T4S هفت پر دندانه اره ای دمنده

1,215,000 تومان
وزن 10500 g
برند

کشور سازنده

ایران

مدل

vIT-45T4S-3

سطح مصرف انرژی

+A

مدت ضمانت

18 ماه

توان (وات)

300

قطر پروانه (میلی متر)

450

دور موتور (RPM)

1400

شدت صدا (dB)

61

حجم هوادهی (m3/h)

6000

جریان نامی (آمپر)

1/50

درجه حفاظت (IPxx)

54

جنس بدنه

پروانه و تنه آهنی

محدوده کار (ولت)

220

هواکش VIT-40T4S هفت پر دندانه اره ای دمنده

1,150,000 تومان
وزن 9000 g
ابعاد 440 × 186 × 510 mm
برند

کشور سازنده

ایران

مدل

VIT-40T4S-2

سطح مصرف انرژی

+A

مدت ضمانت

18 ماه

توان (وات)

280

قطر پروانه (میلی متر)

400

دور موتور (RPM)

1360

شدت صدا (dB)

58

حجم هوادهی (m3/h)

4500

جریان نامی (آمپر)

1/40

درجه حفاظت (IPxx)

54

جنس بدنه

پروانه و تنه آهنی

محدوده کار (ولت)

220

هواکش VIT-40T4T هفت پر دندانه اره ای دمنده

1,150,000 تومان
وزن 17700 g
ابعاد 440 × 186 × 510 mm
برند

کشور سازنده

ایران

مدل

VIT-40T4T-1

سطح مصرف انرژی

+A

مدت ضمانت

18 ماه

توان (وات)

240

قطر پروانه (میلی متر)

400

دور موتور (RPM)

1360

شدت صدا (dB)

59

حجم هوادهی (m3/h)

4500

جریان نامی (آمپر)

0/62

درجه حفاظت (IPxx)

54

جنس بدنه

پروانه و تنه آهنی

محدوده کار (ولت)

380

هواکش ایلکا VIK-45L4Tهفت پر فلزی دمنده

1,040,000 تومان
وزن 8500 g
ابعاد 575 × 495 × 575 mm
برند

کشور سازنده

ایران

مدل

VIK-45L4T-14

سطح مصرف انرژی

+A

مدت ضمانت

18 ماه

توان (وات)

185

قطر پروانه (میلی متر)

450

دور موتور (RPM)

1320

شدت صدا (dB)

65

حجم هوادهی (m3/h)

4000

درجه حفاظت (IPxx)

54

جریان نامی (آمپر)

0/45

جنس بدنه

آهن

هواکش ایلکا VIK-45L6Sهفت پر فلزی دمنده

1,040,000 تومان
وزن 8500 g
ابعاد 575 × 495 × 575 mm
برند

کشور سازنده

ایران

مدل

VIK-45L6S-13

سطح مصرف انرژی

+A

مدت ضمانت

18 ماه

توان (وات)

105

قطر پروانه (میلی متر)

450

دور موتور (RPM)

920

شدت صدا (dB)

54

حجم هوادهی (m3/h)

2700

درجه حفاظت (IPxx)

54

جریان نامی (آمپر)

0/48

جنس بدنه

آهن

هواکش ایلکا VIK-45L4Sهفت پر فلزی دمنده

1,040,000 تومان
وزن 8500 g
ابعاد 575 × 495 × 575 mm
برند

کشور سازنده

ایران

مدل

VIK-45L4S-12

سطح مصرف انرژی

+A

مدت ضمانت

18 ماه

توان (وات)

170

قطر پروانه (میلی متر)

450

دور موتور (RPM)

1250

شدت صدا (dB)

63

حجم هوادهی (m3/h)

3700

درجه حفاظت (IPxx)

54

جریان نامی (آمپر)

0/80

جنس بدنه

آهن

هواکش ایلکا VIK-40T4Sهفت پر فلزی دمنده

1,150,000 تومان
وزن 8500 g
ابعاد 500 × 425 × 500 mm
برند

کشور سازنده

ایران

مدل

vik-40t4s-11

سطح مصرف انرژی

+A

مدت ضمانت

18 ماه

توان (وات)

240

قطر پروانه (میلی متر)

400

دور موتور (RPM)

1380

شدت صدا (dB)

65

حجم هوادهی (m3/h)

4100

درجه حفاظت (IPxx)

54

جریان نامی (آمپر)

1/30

جنس بدنه

آهن

هواکش ایلکا VIK-40L4Tهفت پر فلزی دمنده

947,000 تومان
وزن 7200 g
ابعاد 500 × 425 × 500 mm
برند

کشور سازنده

ایران

مدل

VIK-40L4T-10

سطح مصرف انرژی

+A

مدت ضمانت

18 ماه

توان (وات)

170

قطر پروانه (میلی متر)

400

دور موتور (RPM)

1320

شدت صدا (dB)

63

حجم هوادهی (m3/h)

3450

درجه حفاظت (IPxx)

54

جریان نامی (آمپر)

0/42

جنس بدنه

آهن